Cyklus scénických skíc

Kolektív Dogma divadla pripravuje cyklus scénických skíc. Ide o projekt, v ktorom budú herci divadla za použitia minimálnych scénických prvkov čítať aktuálne texty súčasných svetových dramatikov. Začíname dňa 27.10. 2018 scénickým čítaním textu Wolframa Lotza: „Móda a skutočnosť“. Vstupné dobrovoľné. Srdečne všetkých pozývame. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – hlavný partner.