Divadelná sezóna 2020-2021

Činnosť Dogma Divadla v sezóne 2020-2021 podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu – Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín. Plánujeme reprízovať aktuálny repertoár divadla, ako aj priniesť divákom nové inscenačné formáty, ako napr. scénické čítania a inscenačné skice „In medias press“