Vranje

Vranje je dramatický text, ktorý bude inscenovaný v Dogma Divadle. Na jeho realizácii pracuje Kamil Bystrický, ako autor textu. Pôjde o monodrámu, ktorá vychádza z autentickej skúsenosti herca a režiséra Kamila Bystrického z hosťovania na medzinárodnom festivale monodrám v macedónskej Bitole v roku 2019 a udalostí, ktoré nastali pri hraničnom priechode do Srbskej republiky. Termín premiéry oznámime čoskoro.

Projekt napísania dramatického textu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.